För kunder

 Hem / För kunder / Omställning

Omställning - ett respektfullt avsked för bägge parter

Att tvingas säga upp personal är en svår situation för både medarbetaren och verksamheten och bör hanteras minst lika professionellt som att anställa medarbetare. JKS Sverige kan bidra till att avvecklingsprocessen genomförs med omtanke och respekt samt stötta medarbetaren att komma vidare i sitt yrkesliv.


För medarbetaren
Vid en omställningssituation är det av stor vikt för medarbetaren att få stöttning att hitta sin väg till nya utmaningar. Med en professionell coach som ger stöd och fungerar som bollplank ökar chansen att komma vidare till nästa steg i karriären och möjligheten att hitta en ny trygg vardag.


För arbetsgivaren
Att erbjuda sin uppsagde anställd ett omställningsprogram är en investering som visar att arbetsgivaren tar sitt ansvar hela vägen, att man behandlar medarbetare med respekt och gör sitt yttersta för att hjälpa medarbetaren att hitta ett nytt jobb. Det bidrar även till att ge motivation och trygghet till de medarbetare som jobbar kvar. Desto snabbare en uppsagd medarbetare hittar ett nytt jobb desto mer tjänar båda parter på det. En respektfull uppsägning där medarbetaren har stöttning hela vägen lämnar även ett gott avtryck hos medarbetaren som tvingas lämna.


Nätverk och erfarenhet
JKS använder ett väl genomarbetat koncept med utgångspunkt i den enskilde deltagaren. Med hjälp av våra erfarna rekryteringskonsulter kartlägger vi deltagarens kompetenser och kunskaper som sammanställs i en karriärskompass.
Med hjälp av moderna jobbsökarverktyg och kompetent coaching startar deltagaren sökprocessen efter ett nytt jobb. I sökprocessen använder vi vårt nätverk och goda kontakter för att stötta deltagaren hela vägen samt öka deltagerns chanser att få ett nytt jobb.


JKS Sverige AB

info@jksgroup.se

Om oss

Vi på JKS Sverige prioriterar en nära kontakt med kunder, konsulter och kandidater då vi tror att det ger alla parter de bästa förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete.


Läs mer

Flexibilitet är en viktig faktor

Med en bemanningslösning från JKS får du en flexibel personalstyrka som du snabbt och enkelt kan justera utifrån ditt behov och anpassa dig till marknadens villkor.

JKS Sverige är ett auktoriserat bemanningsföretag som erbjuder bemannings- och rekryteringslösningar till kunder inom arbetar- och tjänstemannaområdet. Vi prioriterar en nära kontakt med kunder, konsulter och kandidater då vi tror att det ger alla parter de bästa förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete. JKS Sverige ingår i JKS och är representerade i Danmark, Norge och Sverige. JKS Danmark har arbetat med att erbjuda våra kunder dynamiska och flexibla bemanningslösningar sedan 1995. JKS är Danmarks största bemanningsföretag och har i Skandinavien dagligen 3 500 medarbetare i uppdrag.